Home

Ruimtelijke en infrastructurele projecten kunnen diep ingrijpen in de leefwereld van mensen. Het is dan ook belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van burgers, relaties en andere belanghebbenden. Je te verdiepen in wat hen beweegt. Waar gaat het eigenlijk over? Met wie hebben we te maken?

Al ruim 15 jaar ben ik, Nicole Lagrange, werkzaam in communicatieland. Als communicatieadviseur analyseer ik waar het echt om gaat, wie de belangrijkste partijen zijn en adviseer ik projectleiders en beleidsadviseurs bij het positioneren van hun project en het benaderen van bewoners, bestuurders, pers en andere belanghebbenden. De uitdaging is om een verhaal te ontwikkelen dat begrijpelijk en logisch is voor de verschillende doelgroepen. Een verhaal dat consequent en op de juiste momenten wordt gecommuniceerd. En om strategie te vertalen naar, bijvoorbeeld, een goed persbericht. Analyse, advies en actie dus!

  • Twitter
  • LinkedIn